pojištění majetku

Základem pojištění každé firmy je pojištění firemního majetku. Ochrana firemních aktiv patří dokonce mezi povinnosti každého manažera, který vykonává svoji funkci „s péčí řádného hospodáře“.  Zkušení pojišťovací makléři v INSIA nastaví pojištění vaší firmy tak, aby spolehlivě zajistilo náhradu finančních ztrát v případě poškození nebo zničení majetku firmy.